αρχική σελίδα
Friday, 03 Φεβρουαρίου 2023
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Login:  
Password:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/2016)).
29/12/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

(Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/2016)).

 

Στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ με αριθμ. Φ.61/5542/72/17-01-2018 (ΦΕΚ 62 Β/18-01-2018) αναγράφονται οι ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου για τους οποίους απαιτείται: α) χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και β) γνωστοποίηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής στην Αρμόδια Αρχή.

Εφόσον τα υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής υποβάλλουν στην Αδειοδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 18/01/2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς επιβολή προστίμου.

Για όλα τα ανωτέρω, καθώς και για τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής επισυνάπτεται η σχετική νομοθεσία.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4442_2016
ΦΕΚ 62Β_2018- ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΦΕΚ Β 62_18-1-2018
N.4302_14_ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ν.4512_18_ΑΡΘΡΟ 163_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Κ.Α.Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι