αρχική σελίδα
Monday, 04 Μαρτίου 2024
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Login:  
Password:
Λευκή Νύχτα Κομοτηνής Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023   --   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 87η Δ.Ε.Θ.   --   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (09-17.09.2023)   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ, Τρίτη 14/02/2023, ώρα 18:30, στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης   --   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης για τον θάνατο του Επίτιμου Προέδρου του Σωτηρίου Παπαδημητρίου   --   3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022).   --   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ" ΑΠΟ 01.07.2022 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡΘΡΟ 29 ΚΑΙ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν. 4919/2022).   --   Ιστορική συμφωνία για τα δικαιώματα μουσικής μεταξύ του GEA και της ΚΕΕΕ   --   Διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/2016)).   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών: Συμβούλου Επικοινωνίας για την υλοποίηση του ΠΕ2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Empowering businesses Seeking Growth?, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. MIS 5070714. Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 1.200,00€ (με Φ.Π.Α.).   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών: Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του ΠΕ1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Empowering businesses Seeking Growth?, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregV-AGreece-Bulgaria 2014-2020. MIS 5070714. Προϋπολογισμός Υπηρεσιών 1: 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.).   --   Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)   --   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   --   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.   --   ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρόεδρος Επιμελητηρίου: Νικόλαος Αγγελίδης Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ένα από τα πιο παλιά Επιμελητήρια της χώρας, λειτουργεί στο Νομό Ροδόπης-στην ακριτική περιοχή της Θράκης. Αγωνίζεται διαρκώς για την οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, πιστεύοντας ότι η Θράκη και ιδιαίτερα ο Νομός Ροδόπης έχει τα απαραίτητα πλεονεκτήματα για να το πετύχει έχοντας πάντοτε συμπαραστάτη και αρωγό την Πολιτεία η οποία πρέπει να αναγνωρίσει αφενός την ιδιαιτ..... (29/07/2007)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (11/05/2021)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (23/12/2011)
ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
ELEARNING - KEEE Finance - Accounting  Financial Technology 
INVESTMENT TOOLS - KEEE