αρχική σελίδα
Sunday, 21 Ιουλίου 2024
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Login:  
Password:
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στη 2η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών με τίτλο «Μοναδικές Γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη», αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα, από Τετάρτη 10 έως Σάββατο13 Απριλίου 2024.   --   Λευκή Νύχτα Κομοτηνής Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023   --   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 87η Δ.Ε.Θ.   --   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (09-17.09.2023)   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ, Τρίτη 14/02/2023, ώρα 18:30, στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης   --   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης για τον θάνατο του Επίτιμου Προέδρου του Σωτηρίου Παπαδημητρίου   --   3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022).   --   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής για 80 ωφελούμενους, με στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στην περιοχή της Ροδόπης, στο πλαίσιο του έργου "SeeG".   --   "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ" ΑΠΟ 01.07.2022 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡΘΡΟ 29 ΚΑΙ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν. 4919/2022).   --   Ιστορική συμφωνία για τα δικαιώματα μουσικής μεταξύ του GEA και της ΚΕΕΕ   --   Διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230/2016)).   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών: Συμβούλου Επικοινωνίας για την υλοποίηση του ΠΕ2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Empowering businesses Seeking Growth?, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. MIS 5070714. Προϋπολογισμός Υπηρεσιών: 1.200,00€ (με Φ.Π.Α.).   --   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών: Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του ΠΕ1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Empowering businesses Seeking Growth?, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregV-AGreece-Bulgaria 2014-2020. MIS 5070714. Προϋπολογισμός Υπηρεσιών 1: 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.).   --   Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)   --   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   --   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.   --   ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρόεδρος Επιμελητηρίου: Νικόλαος Αγγελίδης Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ένα από τα πιο παλιά Επιμελητήρια της χώρας, λειτουργεί στο Νομό Ροδόπης-στην ακριτική περιοχή της Θράκης. Αγωνίζεται διαρκώς για την οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, πιστεύοντας ότι η Θράκη και ιδιαίτερα ο Νομός Ροδόπης έχει τα απαραίτητα πλεονεκτήματα για να το πετύχει έχοντας πάντοτε συμπαραστάτη και αρωγό την Πολιτεία η οποία πρέπει να αναγνωρίσει αφενός την ιδιαιτ..... (29/07/2007)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (11/05/2021)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (23/12/2011)
ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
ELEARNING - KEEE Finance - Accounting  Financial Technology 
INVESTMENT TOOLS - KEEE